top of page

Tävlingsregler 

1. Tävlingsledning

 

Arrangör:

Edsbäckens IF

Edsbäcksvägen 46

19135 Sollentuna

Ansvarig: Nicholas Roman, +46702916030, nicholas.roman@challengize.com

 

2. Tävlingsbanan

 • Tävlingsbanan är snitslad och deltagarna måste följa den snitslade tävlingsbanan.

 • Deltagare som medvetet avviker fråmn den snitslade tävlingsbanan kan komma att diskvalificeras.

 • Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att ändra tävlingsbanan och den kan komma att ändras med kort varsel fram till start.

 

3. Utrustning

 • Alla deltagare måste medföra sin utrustning från start till mål.

 • Skräp kan slängas vid vätskestationer eller i papperskorgar utmed banan. Uppmärksammas tävlingsledningen att deltagare medvetet kastas skräp utmed banan kan deltagare komma att diskvalificeras. 

 • Nummerlappen måste vara väl synlig framifrån på solo-löpare och på båda deltagare i lag.

 • Deltagare i Canicross måste hålla hunden kopplad under hela loppet.

 

4.  Deltagarnas ansvar

 • Varje deltagare är skyldig att känna till tävlingsreglerna samt skyldig att följa dessa. Genom att betala startavgiften till Loppet godkänner de tävlande tävlingsreglerna för Sollentuna Winter Marathons.

 • Deltagarna deltar i Loppet på egen risk och tävlingsledningen förväntar sig att de tävlande kontrollerar sitt försäkringsskydd gällande olycksfall eller liknande innan start. Tävlingsledningen kan tipsa om Folksams "motionsloppsförsäkring".

 • Alla deltagare ska visa hänsyn till andra deltagare, tävlingsledning, åskådare samt till boende i anslutning till tävlingsbanan.

 • Varje deltagare är skyldig att efter bästa förmåga hjälpa annan deltagare som blivit skadad, sjuk eller om denne behöver annan akut hjälp eller assistans. 

 • Om en deltagare bryter sitt eget lopp för att hjälpa en annan skadad deltagare kommer tävlingsledningen bjuda på en ny startplats till nästa lopp eller ett annat av organisationens lopp. 

 • Under loppet finns ingen akutvård, sjukvård eller liknande ute på banan. Lättare sjukvård och HLR utbildad personal finns vid start- och målområdet samt i vissa fall vid vätskestationerna. Blir en deltagare akut sjuk under loppet uppmanas man ringa 112 och begära akut assistans.

 • Deltagare som bryter tävlingen är skyldig att meddela detta så fort som möjligt till närmaste funktionär och får ta sig tillbaks till start/mål på egen hand.

5.  Om jury, protester och påföljder

 • Juryn består av minst två och högst fyra personer från tävlingsledningen.

 • Juryn tolkar och beslutar enligt tävlingsreglerna, beslutar i händelse av protest, beslutar om diskvalifikation samt har beslutanderätt gällande ändring av banan och tävlingsreglerna.

 • Juryn är beslutsför om två i juryn har deltagit i beslutet.

 • Juryn får besluta i en situation som har uppkommit och inte täcks av dessa tävlingsregler genom gott omdöme och sunt förnuft.

 • Juryns beslut är definitivt och kan inte överklagas.

 • En protest måste vara skriftlig och ha kommit in till juryn senast 1 timme efter målgång.

 • En protest måste innehålla (i) tid och plats, (ii) startnr för de inblandade, (iii) anledningen till protesten och (iv) uppgifter om eventuella vittnen.

 • En protest som inte uppfyller villkoren ovan kommer att avvisas.

 

6. Bundenhet samt ändring av lagsammansättning

 • Anmälan till Sollentuna Winter Marathons är bindande.

 • Vid eventuell sjukdom eller skada återbetalas inte någon del av startavgiften eller flyttas till nästa lopp. 

 • Skjuts hela loppet upp eller ändras väsentligt i karaktär (t.ex. från vanligt lopp till virtuellt) kommer tävlingsledningen erbjuda återbetalning av anmälningsavgifter (minus administrativa utgifter).

 • Plats i loppet kan överlåtas till annan deltagare och sker av parterna själva genom Raceid.com plattformen. 

 

7.  Media

 • Deltagarna ger tävlingsorganisationen rätt att fotografera och filma tävlingsdeltagarna inför-, under- och efter loppet.

 • Deltagarna ger tävlingsorganisationen rätt att använda bilder och filmat material fritt utan begränsningar inom marknadsföring, pressmaterial, på internet, sociala medier, tv och film.

8. Hantering av personuppgifter (GDPR)

 • Genom anmälan till loppet ger deltagaren arrangörerna rätt att hantera och lagra deltagarens personuppgifter. 

 • Uppgifter som hanteras är namn, kön, e-post, lagnamn, bib-nr och resultat. 

 • Uppgifter som lämnas till partner för hantering av anmälan (t.ex. Raceid.com, Mailchimp) hanteras enligt partnerns GDPR policy och blir ett separat godkännande mellan deltagare och partnern.

 • Deltagaren ger arrangören rätt att kommunicera med deltagaren via e-post före-, under- och efter arrangemanget.

 • Deltagaren ger även arrangören rätt att kommunicera erbjudanden och information från för loppet relevanta trejde parter såsom partners, sponsorer mm

9. Ha kul klausul

 • Det åligger varje deltagare att försöka ha så roligt som möjligt under loppet och bjuda medlöpare på lite skön stämning. Upplevelsen är i centrum, inte tiden eller placeringar!

bottom of page